הדיירים מגיעים לתל אביב ובהלם מהגזרה שהאח הגדול הטיל עליהם

למרות שהשניים פתחו קצת ברגל שמאל במשימת הביוב, אורלי פותחת את הלב בפני אביבה בחצר על לא אחר מאשר שי חי.

11111
. קישור לכתבה זו.