הישאם מלמד את שי ואת אורי איך המוסלמים מתפללים.

הצופים בהלם מהחלטה של שי חי ואורי גרוס לבקש מאישם שילמד אותם איך להתפלל כמו מוסלמים


הנושא הזה מאוד מורכב במדינה שלנו ומעורר פרובוקציה , למרות שהפירוש של אללה אכבר זה אלוהים גדול והתפילה בסוף של האיסלם היא לאותו אלוהים.. ותפילה זה בסה"כ דרך להגיד תודה לאלוהים

11111
. קישור לכתבה זו.