שי חי שולח את בן זיני לאורלי עם מסר לגבי האיום שהוא נתן לה

שי חי הבין שהוא טעה ואמר שכנראה הסיבה שזה התפרץ ממנו הייתה כי הוא היה ללא שינה 30 שעות.
ולכן הוא ביקש מבן זיני לעביר לאורלי מסר ואמר שתגיד לה שאני חוזר בי מהאיום ועדיף שנשמור מרחק אחד מהשני.

11111
. קישור לכתבה זו.