עדי לאון לאישם אם במקום המחבלים שיושבים בכנסת היו יושבים אנשים כמוך היה אפשר לעשות שלום

עדי שוב מוביל שיחה פוליטית ומביע אופטימיות כלפי העתיד. "זה עניין של החלטות ושל זמן. אני רואה את זה קורה", הוא מסכם.

11111
. קישור לכתבה זו.